Odgovarjajte brez premišljevanja, intuitivno, na tisto, kar vam zaigra srce.